Càritas augmenta en un 45% les ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques

Càritas ha augmentat en un 45% les ajudes per a cobrir les necessitats bàstiques durant la pandèmia. La coordinadora d’Acció social de Càritas Diocesana de Tarragona, Goretti Cebrián, ha explicat que durant l’any 2020, a l’arxidiòcesi, es va incrementar l’activitat en un 33% atenent 8.236 llars, beneficiant un total de 21.329 persones. Respecte les dades de la Memòria de l’any 2019, suposa més de dues mil llars ateses i més de cinc mil persones beneficiades. Cebrián ha explicat que Càritas impulsa actualment 9 programes que aglutinen 30 projectes socials. D’entre aquests programes, el que ha augmentat més la seva activitat —fins a un 45% de mitjana—, ha estat el d’ajudar a cobrir les necessitats bàsiques, sobretot a l’inici de l’emergència sanitària.

«Pel que fa al perfil de les persones ateses, un 70% han estat dones», ha explicat Pilar Ribas, coordinadora de l’Observatori Social de Càritas. «Aquest indicatiu ens mostra una feminització de la pobresa», ha subratllat. Les famílies amb més risc de vulnerabilitat són les que tenen fills a càrrec —el 55% de les persones ateses— i també es mantenen força estables els percentatges de les persones soles —el 21% de les persones ateses—. Pel que fa a la nacionalitat, el 42,93% de les persones ateses per Càritas té nacionalitat espanyola, seguit d’un 23,91% que provenen del Marroc.

Ribas, a més, ha constatat que la pandèmia ha agreujat la precarietat laboral, ha incrementat el número de llars que viuen sense cap ingrés, ha dificultat l’accés a l’habitatge i s’ha fet evident l’exclusió com a conseqüència de l’acceleració en la digitalització.