Comencen les obres de renovació de la xarxa d’aigua al carrer Girona

Ja han començat les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Girona. L’actuació s’emmarca dintre del projecte de renovació de la xarxa d’aigua que inclou els carrers Falset, Raval de Sant Cristòfol i carrer Girona. Aquest projecte, amb un pressupost d’execució de 161.551,59 € (IVA inclòs), s’ha dividit en tres lots corresponents a la renovació de la xarxa d’aigua de cadascun dels tres carrers. L’objectiu d’aquesta actuació és la substitució de la xarxa d’aigua potable dels esmentats carrers, atès que presentava moltes avaries.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Constantí realitza una intervenció consistent en la renovació de la canonada d’aigua potable de polietilè i fibrociment dels citats carrers, per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre 100 mm. També s’afegeixen vàlvules de comporta i boques de reg. Una vegada completada la renovació dels carrers Falset i Raval de Sant Cristòfol, els treballs al carrer Girona suposaran la finalització del projecte.