El Govern i la URV col·laboraran en l’elaboració del pla director metropolità del Camp de Tarragona, del qual Constantí en formarà part

El Govern i la Universitat Rovira i Virgili (URV) col·laboraran en l’elaboració del pla director urbanístic metropolità del Camp de Tarragona. El secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, i la rectora, María José Figueras, han signat aquest dimarts l’acord marc de col·laboració, amb una vigència de quatre anys prorrogables. L’instrument ordenarà les infraestructures, els assentaments i els espais verds de sis municipis que conformen la segona àrea metropolitana del país. Aquest PDU del “nucli central” tarragoní respon, segons el Govern, “al reconeixement de la realitat d’un sistema funcional de caràcter supramunicipal, amb un alt grau d’integració socioeconòmica entre municipis, i que cal articular amb visió metropolitana”.

El PDU metropolità de Tarragona donarà directrius per planificar i gestionar de manera ordenada les dinàmiques urbanes residencials i d’activitats, com també potenciar els espais verds en l’entorn del continu urbà del Camp de Tarragona i vetllarà pel bon encaix de les infraestructures de comunicacions presents i futures. La URV donarà suport acadèmic, científic, i tècnic al Departament durant quatre anys, prorrogables fins que acabi la redacció del pla.

L’àmbit del PDU comprèn els municipis de Reus, a la comarca del Baix Camp, i de Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès. “L’objectiu és determinar una ordenació racional, eficient, compartida i de consens d’àmbit metropolità, sobre la qual es materialitzin les dinàmiques econòmiques i socials sostenibles dels municipis de l’àrea directa i de la zona d’influència”, afirma el Govern en un comunicat. El document mantindrà “coherència” amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT).

Entre d’altres aspectes, el pla procurarà la preservació dels espais oberts, davant el consum d’aquests espais per a destinar-los a noves extensions urbanes, i haurà de prioritzar la reforma dels assentaments urbans i la rehabilitació dels edificis existents sobre la nova extensió urbana. El pla té una funció estratègica i estructuradora del territori, mitjançant les metodologies de l’urbanisme per tal de coordinar l’ordenació física d’aquesta àrea intermunicipal.

Reus i el Vendrell s’adhereixen a l’Agenda Urbana de Catalunya
D’altra banda, el secretari Serra ha presidit la signatura de l’adhesió dels municipis de Reus i el Vendrell a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya Així, s’eleven a 21 els municipis que donen suport a la redacció d’aquest full de ruta per al desenvolupament sostenible de les àrees urbanes, entre els quals figuren Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A la demarcació tarragonina també hi estan adherits Tortosa i Valls.