El SIAD va atendre 1.700 dones al Camp de Tarragona durant l’any 2020

L’Observatori d’Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones ha fet públic aquest dimecres l’informe sobre les atencions realitzades pels SIAD (serveis d’informació i atenció a les dones) al llarg de l’any 2020 en base a dades recollides i informades per cada oficina. Segons aquestes dades, durant l’any 2020 a Catalunya s’ha atès 21.960 dones i s’ha realitzat 106.319 atencions a SIAD i oficines de l’ICD. Al Camp de Tarragona s’han atès durant l’any 2020 un total de 1699. El canal d’entrada de les dones ha estat la iniciativa pròpia en un 24% dels casos, seguit de Serveis socials en un 26,7% i dels Serveis sanitaris en un 7,3%. La forma de tramitació de l’atenció ha estat presencial en un 41,1% dels casos i un 32,8% telefónica. De les dones que s’han atès, el 28,3% es trobaven en situació de violència masclista.

Coincidint amb la presentació d’aquest informe anual, l’Institut Català de les Dones (ICD), del Departament de la Presidència, amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya (ACM), han signat un acord de cooperació insterinstitucional per treballar conjuntament per implementar les polítiques públiques destinades a erradicar la desigualtat entre dones i homes, i abordar la violència masclista. L’acord suposa una inversió l’any 2021 d’un total de 5.085.500 euros per donar suport als ens locals en el desplegament d’aquestes actuacions.