L’Oficina d’Habitatge del Tarragonès tramita 118 expedients d’ajuts al pagament del lloguer durant el 2020 a Constantí

L’Oficina d’Habitatge del Tarragonès ha tramitat durant el 2020 un 30% més d’expedients d’ajuts al pagament del lloguer, arribant als 2.000. El municipi de Constantí està entre els principals sol·licitants d’aquests ajuts, amb 118 expedients. Per davant hi ha Salou amb 848 i Torredembarra amb 444. Roda de Berà (118), Creixell (96), Altafulla (66) i La Pobla de Mafumet (60) també figuren entre els principals sol·licitants dels ajuts tramitats pel Consell Comarcal del Tarragonès. Durant el 2020, el volum d’ajuts gestionats han suposat un import de 2.378.358 euros.

L’Oficina d’Habitatge i la Borsa de Mediació del Tarragonès apropa i facilita als ciutadans de la comarca la gestió de serveis i ajuts relacionats amb l’habitatge. El servei està integrat dins de la Xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge (OLH) mitjançant conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. L’Oficina d’Habitatge del Tarragonès va atendre durant el 2020 un total de 3.561 consultes presencials. Les actuals circumstàncies han fet que tant les consultes telefòniques com les gestions fetes per correu electrònic o telemàticament hagin estat de més de 10.000 en cada cas.

Durant el termini en què les convocatòries han estat obertes, s’han gestionat i tramitat 1.569 ajuts per al pagament del lloguer (11 procedents de renovació de convocatòries d’anys anteriors, 1.411 de nova convocatòria i 147 destinats als majors de 65 anys), la qual cosa representa un increment d’un 10% respecte els expedients gestionats el 2019. S’ha gestionat una convocatòria especial Covid en què s’han presentat 380 sol·licituds, de les quals 254 (el 67%) pertanyen al municipi de Salou. L’import total d’ajuts destinats a Covid ha estat de 323.758 euros.

Pel que fa a les prestacions d’urgència especial, durant el 2020 es van tramitar un total de 51 expedients, una xifra més alta que la d’anys anteriors (la qual cosa representa un increment del 35%). A diferència de la convocatòria d’ajuts al lloguer, la tramitació d’expedients d’urgència especial està oberta tot l’any. L’import dels ajuts per a prestacions d’urgència especial ha estat de 72.500 euros.