L’Institut Pere Martell participarà en un projecte europeu de centres d’excel·lència d’FP

L’Institut Pere Martell de Tarragona serà el primer de Catalunya a participar en un projecte europeu de centres d’excel·lència de Formació Professional (FP). El projecte durarà quatre anys i el centre ha estat seleccionat per l’Agència Executiva Europea per a l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura, en el marc del programa Erasmus +.

La iniciativa convertirà el Pere Martell en un centre d’excel·lència professional en Economia Verda. L’Institut PereMartell és un referent en la FP dual a Catalunya i l’estat i també un centre pioner en les energies renovables a tot l’estat espanyol, en els cursos de cicles de gestió de l’aigua. Ho ha explicat a Constantí Ràdio, Àngel Miguel Rodríguez, director de l’Institut Pere Martell.

L’Agència Executiva Europea va seleccionar el passat mes d’octubre aquest projecte amb sis projectes europeus més de centres d’excel·lència d’FP. L’objectiu d’aquest tipus de projectes és proporcionar estudis de formació professional d’alta qualitat, donar suport a activitats emprenedores i difondre la innovació. Els centres d’excel·lència de formació professional actuen com a centres de coneixement i innovació per a empreses, especialment les PIMES, al mateix temps que treballen amb centres del seu territori i d’altres països mitjançant plataformes de col·laboració internacionals. L’institut Pere Martell és el 1r centre de tot Catalunya i de l’estat espanyol que és escollit per partricipar en un projecte europeu de centres d’excel·lència de FP.

Les accions principals del projecte pretenen afrontar els reptes de l’economia verda a través d’una cooperació transnacional. També hi participen 20 entitats europees més, localitzades en 7 països diferents, així com 60 socis associats de 13 països. A cada país, s’establiran i es gestionaran centres d’excel·lència professional en “Economia Verda” i se’n garantirà la seva continuïtat. Amb la millora dels cicles formatius de la família d’energia i aigua es vol donar resposta a la demanda de joves professionals per part de les empreses del sector.

Amb aquesta actuació es vol contribuir a la competitivitat de les pimes en l’economia verda, així com també, a vetllar per l’estalvi energètic, l’ús d’energies renovables, i la protecció del medi ambient i del clima per part de pimes innovadores i qualificades.