L’Institut de Constantí fa una crida per renovar la junta de l’AMPA

L’Institut de Constantí fa una crida per renovar la junta de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes). Segons informa el centre, actualment hi ha molt poques persones que formen part de la junta i està buscant mares i pares que tinguin ganes d’implicar-se en aquesta entitat per tal de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que rep l’alumnat de l’institut. Ho ha explicat a Constantí Ràdio la directora de l’Institut, Mercè Grané.

Les funcions principals de l’AMPA són les següents: donar veu als pares i mares dins la comunitat educativa, organitzar i gestionar el programa de reutilització de llibres de l’institut, administrar i gestionar els recursos que aporten els associats i les associades, subvencionar algunes activitats curriculars, participar en la presa de decisions en el govern del centre per mitjà d’un representant al Consell Escolar del centre, col·laborar en l’organització de les festes del centre, gestionar les activitats extraescolars i proposar totes aquelles activitats que creu convenients per a la millora de l’institut.

L’Institut informa que si la junta no es renova, les activitats que promociona l’AMPA del centre es perdran i també els beneficis que aporten a l’alumnat i als familiars de l’institut de Constantí. Expliquen que si desapareix l’AMPA es perdrà el programa de reutilització de llibres i el cost per a les famílies serà molt més elevat a l’hora de comprar els llibres. Des del centre s’anima a mares i pares a participar-hi per contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament, ja que les mares i els pares també formem part de la comunitat educativa.

La directora de l’Institut de Constantí ha volgut fer un agraïment a totes les persones que en els darrers anys han format part de l’AMPA pel seu esforç i dedicació.