El Síndic de Greuges alerta de la greu crisi de drets eixamplada durant el 2020

El passat divendres, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va lliurar al President del Parlament, Roger Torrent, l’informe anual de la institució corresponent a l’any 2020, un any que s’ha vist influït per la pandèmia i l’afectació als drets de les persones, les quals han condicionat tant les dades de l’activitat de la institució com les qüestions de fons que es tracten en aquest informe. De l’any de la COVID-19 el Síndic en destaca l’accessibilitat a la salut, la desigualtat en l’educació, la vulnerabilitat de la gent gran en residències, la temeritat sobre la natura i el clima, l’emergència de l’habitatge com a element vital, l’empobriment del treball i l’emprenedoria, i l’erosió creixent de drets i llibertats.

Durant el 2020 el Síndic ha rebut un total d’11.317 queixes procedents de 22.476 persones i s’han iniciat 303 actuacions d’ofici. Pel que fa a les dades a Constantí, durant l’any 2020 es van presentar 6 queixes i una consulta. Al conjunt de la comarca del Tarragonès, es van presentar 230 queixes i 223 consultes, la majoria d’elles relacionades amb les polítiques socials, que han representat un 38 % de les intervencions al territori. De l’informe se’n desprèn que cal un enfortiment pressupostari de l’àmbit de la salut, l’educació i el benestar que ens equipari en percentatge al PIB dels països del nord d’Europa.