Els consells esportius del Camp de Tarragona i l’Ebre denuncien “patir discriminació per part del PROCICAT”

Els consells esportius del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’han unit per fer públic un manifest «per denunciar la discriminació que estem patint, dia rere dia, en les mesures del PROCICAT. De forma reiterada en totes les resolucions on s’han establert mesures en matèria de salut pública derivades de les reunions d’aquest organisme es discrimina de forma sistemàtica l’activitat esportiva en edat escolar que organitzem els consells esportius, envers l’activitat física federada».

En el manifest exposen que «desconeixem per quin motiu patim aquesta discriminació per part del Departament de Salut, alhora que ens agradaria saber si hi ha una voluntat del mateix Departament de fer desaparèixer l’esport en edat escolar, no federat, de Catalunya. No hi trobem cap altra explicació. Lamentem el notable desconeixement que té el PROCICAT del model esportiu de Catalunya que contempla i equipara, en igualtat de condicions, l’activitat esportiva en edat escolar dels consells esportius i l’activitat física federada en edat escolar».

Asseguren en el manifest que “els esportistes en edat escolar dels consells esportius disposen de llicències esportives pròpies (art. 150 DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya), entrenen en grups bombolla, tenen els seus propis protocols de la COVID-19 i duen a terme la competició esportiva que li és pròpia, igual que els esportistes federats de les mateixes edats. I la immensa majoria de participants en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són entitats esportives (clubs) inscrites al Registre de la Generalitat, els mateixos clubs que tenen equips federats també. Per aquesta raó, no veiem cap lògica a que es discrimini una part dels infants i joves d’aquest país pel simple fet de no ser federats”.

En aquest sentit, «no se’ns ha traslladat cap explicació del perquè en moltes entitats esportives de Catalunya es donen situacions absurdes com que en un mateix club, esportistes de la mateixa edat poden entrenar si participen en les competicions federades i no ho poden fer si participen en els Jocs Esportius Escolars dels consells esportius i el Consell Català de l’Esport. Aquesta discriminació que fa el Departament de Salut dels consells esportius està generant situacions incoherents i injustes i un greu perjudici. Estem veient com es donen de baixa equips i esportistes cap a l’esport federat que pot entrenar a causa de les exempcions que fa el PROCICAT».