El Pla Educatiu d’Entorn inclou activitats com la robòtica, tallers de bàsquet i de teatre

L’Ajuntament de Constantí ha rebut aquest any una assignació econòmica de 28.883 € addicionals del Departament d’Educació per a desenvolupar accions educatives més enllà de l’horari lectiu i també durant l’estiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn d’aquest curs 2020-2021. En l’actual moment de crisi sanitària i educativa, el Departament d’Educació ha posat en marxa el pla de millora d’oportunitats educatives amb la finalitat de lluitar contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic, centrant l’atenció en els centres educatius amb més complexitat educativa i en la participació dels ens locals.

L’educadora social de Serveis Socials de Constantí i tècnica referent del Pla Educatiu d’Entorn, Pili Vernet, ha explicat que a causa de la pandèmia, el curs passat es van deixar de fer moltes de les actuacions previstes dintre del PEE. A més, ha explicat que les propostes per aquest any s’han hagut d’adaptar a la situació d’excepcionalitat

L’assignació econòmica de prop de 30.000 euros del Departament d’Educació s’ha fet arribar mitjançant una addenda addicional al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021. Amb aquesta quantitat addicional, els centres educatius i els tècnics municipals han apostat per doblar el nombre d’hores dedicades al projecte d’estudi assistit per millorar les competències dels alumnes del municipi a través d’aquests tallers de suport a la tasca educativa que es realitzen en horari extraescolar.

Durant el curs està previst que s’implementin noves activitats com la robòtica en els cicles superiors de les 2 escoles, activitats esportives com ara tallers de bàsquet i tallers de teatre. A l’addenda addicional també s’afegirà una quantitat de 3.000 euros de la distribució de Fons POEFE per als curs 2020-2021, per al desplegament de Tallers diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar en centres educatius de secundària que es destinaran a activitats a l’Institut.