Mn. Antoni Pérez de Mendiguren, rector de la parròquia de Constantí, nou degà-president del Capítol de la Catedral

El Capítol de la Catedral de Tarragona ha elegit aquest passat dissabte, dia 6 de febrer, degà-president del Capítol de la Catedral a Mn. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros, canonge de la Catedral des de l’any 2018. Mn. Pérez de Mendiguren, rector de la parròquia de Constantí, comissionat per al catecumenat i professor de Nou Testament a l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF), pren el relleu de Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, el qual ostentava aquest càrrec des de gener de 2015.

El degà-president del Capítol catedralici —càrrec que es renova cada dos anys— és l’encarregat de coordinar les activitats que es duen a terme a la Catedral.