Repsol produeix a Tarragona biocombustible per a avions

Repsol ha completat amb èxit la fabricació del primer lot de biocombustible per a aviació produït al Complex Industrial de Tarragona. Amb aquesta fita, la companyia avança en la producció de combustibles amb baixa petjada de carboni per a sectors com l’aeronàutic, on alternatives com l’electrificació no són viables en aquests moments.

La producció d’aquest biojet s’ha dut a terme al Complex Industrial de Repsol a Tarragona i se suma a la fabricació de més lots de biocombustible per a aviació que s’estan realitzant en altres complexos in-dustrials del grup a Espanya. En un futur proper, Repsol durà a terme iniciatives en què es facin servir biocombustibles a partir de residus.

El lot fabricat a Tarragona a partir de biomassa, consta de 10.000 tones de combustible d’aviació -l’equivalent al consum de 145 vols Barcelona-Los Angeles- i ha superat les exigents proves que reque-reixen aquests productes. Compta amb un contingut bio inferior al 5% per complir amb els requisits de qualitat establerts per les especificacions internacionals i el seu ús evitarà l’emissió de 630 tones de CO2 a l’atmosfera, l’equivalent a 55 vols Madrid-Barcelona.

A Espanya, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima reconeix que els biocarburants constitueixen la tecnologia renovable més àmpliament disponible i utilitzada en l’actualitat al transport. Per a l’àmbit de l’aviació, el biojet, obtingut a partir de biomassa o residus, és avui dia l’única alternativa i està inclòs a la llista de combustibles sostenibles. Davant la importància que juguen els biocombustibles en la reducció d’emissions, Repsol va començar a treballar fa anys en diferents solucions de baixa petjada de carboni aplicades al transport.

L’impuls dels biocombustibles, junt amb la generació renovable, els combustibles sintètics, l’hidrogen renovable, l’autoconsum i l’economia circular, és un dels eixos de treball de Repsol per assolir l’objectiu de neutralitat de carboni l’any 2050.

En el cas d’aquest biojet, s’han realitzat proves per determinar la matèria primera més adequada, amb l’objectiu d’assolir els exigents requisits del combustible per a aviació Jet A1 pel que fa a comportament a baixes temperatures i controls addicionals de qualitat. Així mateix, es van dur a terme nombrosos tests per determinar la concentració de biocombustible, les condicions i unitat de producció més adequada per a la seva fabricació.