La Regió Sanitària Camp de Tarragona adequa els serveis quirúrgics per fer front a la pandèmia

Centres hospitalaris de la Regió Sanitària Camp de Tarragona reprogramaran l’activitat quirúrgica a partir d’avui dilluns 11 de gener per tal de fer front a la situació epidemiològica de la Covid-19.És el cas del’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona que reprograma la seva activitat i tanca 36 sessions quirúrgiques de Cirurgia Major Ambulatòria a la setmana, 20 de matins i 16 de tarda. Part d’aquesta activitat es recuperarà al Centre MQ Reus, a Activa Mútua i a Viamed Monegal.

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha passat de 13 a 8 quiròfans del dia 11 de gener al 17 de gener i a 5 quiròfans al dia a partir del 18 de gener. En aquest sentit es garantiran cirurgies oncològiques i aquelles cirurgies que no puguin demorar-se.

Als dos hospitals de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, davant la situació actual de la pandèmia de la Covid-19, es reorganitzen determinades activitats assistencials programables i demorables. Les mesures prioritzen l’atenció als casos de Covid-19 en un moment de clar increment de la seva incidència en el conjunt de la Regió Sanitària.

A l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, a partir d’avui dilluns 11 de gener s’amplia la capacitat de la Unitat de Cures Intensives (UCI), passant de 9 llits a 14 llits. Es desprograma l’activitat quirúrgica no urgent en tres quiròfans, així com les endoscòpies no preferents. Es mantenen les intervencions urgents i les oncològiques. L’activitat quirúrgica no urgent desprogramada s’adaptarà a l’evolució de la pandèmia en les pròximes setmanes.

A l’Hospital del Vendrell, entre d’altres mesures, a partir d’avui es desprograma part de l’activitat quirúrgica no urgent, mantenint les intervencions urgents i les oncològiques. L’activitat quirúrgica no urgent desprogramada s’adaptarà a l’evolució de la pandèmia en les pròximes setmanes.