La inserció laboral universitària es recupera i s’aproxima al nivell de 2008 però la COVID-19 es converteix en una amenaça

La crisi de la COVID-19 posa en risc la recuperació de la inserció laboral universitària, segons l’Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat elaborat per la URV. L’estudi constata que, fins al passat mes de març, la taxa d’ocupació dels graduats es va tornar a situar a nivells pròxims a la crisi de 2008, si bé admet que les condicions laborals i salarials han millorat a un ritme inferior. Ara, però, la pandèmia del coronavirus torna a colpejar el mercat de treball i l’ocupació dels treballadors amb nivells educatius més elevats, i especialment en el sector dels joves. La universitat assegura que treballa per fer front a aquest fenomen fomentant iniciatives com la formació en plans d’ocupació en tots els graus i millores a la borsa de treball.

La comparació de les dades entre 2008 i el mes de març de 2020 apunta cap a una millora de la taxa d’ocupació, que era d’un 87% just abans de la pandèmia i s’apropava al 94 que es va registrar en l’anterior crisi. Malgrat això, les condicions laborals i salarials no s’han recuperat al mateix ritme. Així, del 13% de contractes a temps parcial de 2008 s’ha passat a un 24% aquest 2020. Per contra, els fixes, que eren majoritaris el 2008 –amb un 62%, són actualment menys de la meitat –un 48%-.

L’informe ha estat elaborat amb les dades extretes del “Qüestionari per al seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris” fet des de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, apunta que els títols de màster s’han consolidat com a una opció formativa que el mercat de treball valora i permet als titulats accedir a una millora en les condicions laborals. De fet, la taxa d’ocupació, la proporció de contractes fixes i el desenvolupament de funcions universitàries són superiors en els postgraduats respecte dels graduats i incrementen lleugerament el 2020 respecte del 2017.