L’Ajuntament de Constantí aprova la modificació de les ordenances fiscals del servei d’aigua potable i clavegueram

A banda dels pressupostos per al 2021, el ple de l’Ajuntament de Constantí d’aquest dijous 26 de novembre ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de subministrament d’aigua potable. La modificació proposada respon a l’objectiu d’incentivar l’estalvi en el consum d’aigua, aplicant una progressivitat fiscal més real vers el consum real de l’abonat. S’elimina la quota de consum mínim, que es facturava per consums i que suposava una facturació mínima de 20,38 € al trimestre, i se substitueix per una quota de servei (o manteniment) de 18,34 € al trimestre.

També s’ha aprovat la modificació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de clavegueram i depuració d’aigües residuals al PIC. Pel que fa al servei de clavegueram, la modificació proposada respon a aplicar un nou sistema de tarificació per tal d’afavorir l’estalvi en el consum d’aigua, aplicant una progressivitat fiscal més real vers el consum real de l’abonat.

I, per últim, es modifica l’ordenança fiscal del preu públic per a la prestació de serveis al Pavelló Poliesportiu i es redueix en un 50%. La modificació proposada respon a l’objectiu de reduir l’import dels preus públics a satisfer pels usuaris del poliesportiu municipal, pels diferents serveis i activitats, conseqüència de les limitacions i restriccions d’aforament derivades de les normes i recomanacions sanitàries adoptades en ocasió de la pandèmia mundial de la Covid-19.  

Óscar Sánchez, alcalde de Constantí.