El professorat de l’Institut de Constantí es forma en competència digital

La setmana passada el professorat de l’Institut de Constantí va rebre una sessió formativa per tal de millorar la competència digital de l’equip docent del centre. Des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19 l’ús de les noves tecnologies i els continguts virtuals s’han fet imprescindibles en el dia a dia de la comunitat educativa, i en el context actual, es fa més necessari que mai el domini de les competències digitals per tal de poder donar resposta a un aprenentatge virtual.

Les tecnologies digitals no són només un recurs per a la docència sinó que també han esdevingut un contingut curricular en totes les etapes del sistema educatiu. Amb l’objectiu de desenvolupar la competència digital docent s’han iniciat aquestes sessions formatives a càrrec de la comissió TIC del centre, amb el coordinador Claudi Domènech al capdavant. Es preveu que aquestes sessions tinguin continuïtat amb l’objectiu d’establir una línia conjunta de centre en l’ús, sobretot, de Classroom enfocat a l’aprenentatge virtual amb l’alumnat.