Unes 36.000 persones de la demarcació de Tarragona han patit algun càncer al llarg de la seva vida

Unes 36.000 persones de la demarcació de Tarragona han patit algun càncer al llarg de la seva vida. És una de les conclusions de la monografia ‘El càncer a Tarragona 2012-2014 i les seves projeccions’, elaborada pel Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Sant Joan de Reus i el Departament de Salut, i que s’ha presentat aquest dijous. L’estudi analitza l’evolució de l’impacte que ha tingut la malaltia en la població tarragonina. Així, es constata que la supervivència mitjana als diferents tipus de càncer es va situar al 60% entre el 2010 i el 2014, un 9% més que en el període 1995-1999. Una tendència que es mantindrà en el futur, segons ha avançat el doctor Jaume Galceran, director del servei. Els càncers més prevalents -és a dir, els més comuns- a la demarcació són el de mama (7.500 pacients), pròstata (5.000), colon (4.000), bufeta urinària (3.500) i recte (1.500) i conjuntament suposen un 60% del total. Des del punt de vista evolutiu, entre el 1987 i el 2014 en els homes ha augmentat un 1,3% anual; malgrat en els últims deu anys la disminució ha estat d’un 0,5% anual.

Per Galceran, “això és atribuïble a la reducció dels càncers derivats del tabac, perquè es fuma menys”. De fet, en el cas de les dones la tendència és la contrària, ja que l’evolució s’ha incrementat un 0,8% anual, precisament pel tabaquisme entre la població femenina. Amb tot, Galceran ha posat de manifest que fa vint anys, les dones patien un de cada vint càncers de pulmó, mentre que ara en tenen un de cada cinc. A més, ha indicat que el càncer de pulmó és un dels que té un índex de supervivència més baix, de tan sols un 15%, en contraposició per exemple amb el càncer de mama, que ja arriba al 87%.

Un altre factor que contribueix a patir càncer és la contaminació atmosfèrica, i ha reconegut que en les zones urbanes hi ha més incidència que en les zones rurals. “Sabem que a les grans ciutats, com Barcelona o Madrid, hi ha una petita part de la incidència implicada en la contaminació atmosfèrica”, ha dit. Un aspecte que també es percep a la demarcació, on l’àrea metropolitana de Tarragona registra un percentatge d’afectació superior al de les àrees rurals. “La indústria també hi té algun efecte, però entenem que petit”, ha dit. Tot i això, ha reconegut que no tenen dades per quantificar quin pes té en el nombre de casos.