S’obre el termini de matriculació per als cursos gratuïts de l’Aula Mentor en Obert

L’Escola d’Adults de Constantí informa que s’ha obert una nova convocatòria de cursos gratuïts Mentor en Obert. La inscripció als cursos es pot realitzar de forma gratuïta a través de qualsevol de les Aules Mentor de referència. Per formalitzar-la, s’ha d’escriure un correu electrònic indicant l’interès del curs a realitzar, en el termini establert comprès del 10 al 16 de novembre de 2020. Els cursos compten amb places limitades que seran assignades per rigorós ordre d’inscripció. La formació començarà el 19 de novembre de 2020. Aquests cursos no tenen examen presencial i, per tant, només s’emet el certificat d’aprofitament o assistència que emet Cisco en el cas dels seus cursos o el certificat que emeten els tutors en el cas de la resta.

Els cursos de la convocatòria de mentor en obert de novembre de 2020 són els següents: Curs d’introducció al sistema operatiu Linux (Cisco), Introducció a Internet (Cisco), Introducció a la Ciberseguretat (Cisco), Emprenedoria Digital (Cisco), Iniciació a Salesforce i Administració de Salesforce. La matrícula en els cursos en obert de Cisco han de fer-se en les aules mentor.

L’Escola d’Adults de Constantí manté dintre de la seva oferta formativa l’Aula Mentor, un programa de formació reglada a distància adreçat a les persones adultes. Des que l’Ajuntament de Constantí va subscriure, fa uns anys, un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació per tal que l’Escola d’Adults Municipal pogués ser una Aula Mentor, aquest servei ofereix una àmplia proposta de cursos online promoguts per la Subdirecció General d’Aprenentatge al llarg de la vida del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.