L’Institut de Constantí redueix la presencialitat al Batxillerat

A conseqüència de les noves mesures adoptades pel govern de la Generalitat per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la covid-19, l’Institut de Constantí ha reduït la presencialitat dels alumnes de batxillerat al centre. El departament d’Educació ha fixat que en les etapes de batxillerat el màxim de presencialitat al centre ha de ser del 50%. Aquesta reducció s’ha de concretar en dies alterns.

Per aquest motiu, l’equip directiu de l’Institut de Constantí, després de consultar el professorat de Batxillerat i seguint el pla d’organització de centre (aprovat en Consell Escolar el 10 de setembre de 2020), ha concretat la presencialitat del Batxillerat en dies alterns durant tot el primer trimestre. La resta de dies que els alumnes no hauran d’anar al centre la formació es farà de manera telemàtica. Per tant, es realitzarà un aprenentatge híbrid, en el que s’alterna presencialitat i classes telemàtiques. Ho ha explicat la directora de l’Institut de Constantí, Mercè Grané.

La directora de l’Institut ha explicat que l’aprenentatge híbrid es realitzarà, com a mínim, fins que acabi el 1r trimestre. A més, ha afegit que es facilitarà la connectivitat i ordinador personal per a aquells alumnes que no en disposin.

Els alumnes de 2n de Batxillerat han començat aquesta alternança des del passat dilluns 2 de novembre. Pel que fa a 1r de Batxillerat, atès que està confinat, segueix amb l’horari normal del confinament i dilluns 9 de novembre començarà també la presencialitat al centre en dies alterns.