L’Ajuntament de Constantí aprova l’ordenança per regular la instal·lació de terrasses a la via pública

El ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 8 d’octubre la nova ordenança municipal que regula l’ocupació pública mitjançant terrasses d’establiments de restauració o zona comercial. La sessió ordinària, que s’ha celebrat de forma telemàtica atesa l’actual situació sanitària, ha aprovat aquesta ordenança amb els vots favorables de l’equip de govern. L’ordenança municipal és un reglament en el qual l’Ajuntament de Constantí hi ve treballant des de l’any 2017 i té per objecte la regulació de l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses, vetlladors i altres elements de mobiliari similars. Al text es determina el règim jurídic, la normativa per a la sol·licitud i concessió de la llicència, les condicions tècniques i les obligacions dels titulars de les llicències, entre d’altres qüestions.

Aquesta ordenança servirà per donar una major seguretat jurídica als titulars de les autoritzacions i, a més, farà compatible la funció de dinamització de l’entorn urbà de les terrasses amb el respecte per la convivència ciutadana. Ho exposava al ple l’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez.

Des del grup municipal de Compromís per Constantí, el regidor Rubén Gras explicava que no troben que ara sigui el moment adient per aprovar aquestes bases. Creuen que sí que s’ha de tenir una ordenança per regular a nivell administratiu aquest ús però troben que ara no és el moment. Rubén Gras argumentava així el vot en contra del grup municipal.

Des de Junts per Constantí, el portaveu Josep Maria Franquès s’hi va abstenir. Franquès assegurava que veuen necessari que Constantí tingui la seva ordenança de regulació de l’ocupació pública però veuen mancances en la seva redacció.

Un altre dels punts aprovats durant el ple d’aquest dijous és una addenda al conveni de col·laboració existent entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Constantí en relació als Plans Educatius d’Entorn del curs 2020-2021. Aquesta addenda suposarà una aportació econòmica de 6.630 € entre les dues administracions per a finançar les actuacions previstes dintre del Pla Educatiu d’entorn d’aquest curs 2020-2021. Ho explicava l’alcalde, Óscar Sánchez.

També es va aprovar el compte general de la corporació per a l’exercici 2019. Aquest compte general fixa la situació financera, el resultat econòmic patrimonial i l’execució del pressupost de l’ajuntament, i un cop aprovat s’envia a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes. Aquest compte general es va aporvar amb els vots favorables de l’equip de govern i els vot contraris dels 3 regidors de compromís per constantí i el de Junts per Constantí. Durant el ple també es va acceptar l’acord del Jurat d’Expropiació de Tarragona, de data 7 d’agost de 2020 que fixa el preu just de l’expropiació de la finca del carrer Sant Pere 24 en 39.052,66 €.

Finalment, en l’apartat de les mocions, es va aprovar una moció presentada conjuntament per Compromís per Constantí i Junts per Constantí de rebuig a la decisió del T.S d’inhabilitar el President de la Generalitat, Quim Torra. En aquest punt, els regidors del PSC es van abstenir de la votació. Ho explicava el regidor de Junts per Constantí, Josep Maria Franquès.

I també es va aprovar una moció presentada pel grup municipal del PSC per instar a l’Estat i la Generalitat a realitzar polítiques socials d’habitatge i lluitar en contra de les ocupacions delictives d’habitatge. Defensava la moció la portaveu del grup municipal del PSC, Dolors Fortuny.

En aquest punt, Compromís per Constantí es va abstenir i el regidor de Junts per Constantí hi va votar en contra.