Les extraescolars han de tenir grups “constants” i petits i amb un registre diari de l’assistència dels integrants

Les activitats extraescolars i les colònies s’organitzaran en grups estables de convivència per garantir la traçabilitat i l’ús de la mascareta serà obligatori a partir dels 6 anys. Així s’estableix en el nou pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en relació amb les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars que té com a objectiu concretar les indicacions perquè les activitats es puguin fer en condicions de seguretat i que aquesta setmana ha aporvat el PROCICAT. El pla s’aplica a les activitats organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes, les seccions esportives i les associacions esportives escolars o figures anàlogues. També s’apliquen, sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

El Pla estableix que sempre que sigui possible, les activitats han de tenir lloc a l’aire lliure. A més, caldrà fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) i conservar-lo durant al menys un mes. La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant. La mascareta és obligatòria a partir dels sis anys, excepte quan la pràctica esportiva la faci incompatible, en les classes d’instruments de vent i de cant i quan estigui contraindicada per motius de salut. Els vestidors només s’han de fer servir de manera simultània per infants i adolescents del mateix grup estable de l’activitat i cal mantenir, igual que a les dutxes, la distància de seguretat. El nombre de persones que els utilitzin, per tant, ho ha de garantir.

Pel que fa a les colònies i sortides escolars, Les sortides d’un dia s’han d’organitzar en grups estables de convivència, que han de coincidir amb els grups definits per l’activitat lectiva. Tindran un o més monitors. Sigui amb allotjament o sense, alumnes de centres diferents poden coincidir en una mateixa instal·lació, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat.