La renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Falset, Girona i Raval de Sant Cristòfol començarà a finals d’any

Aquest mes d’agost s’ha publicat al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona) l’aprovació definitiva del projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable dels carrers Falset, Girona i Raval de Sant Cristòfol. Aquest projecte, que té un pressupost d’execució de 161.551,59 € (IVA inclòs), està dividit en 3 lots corresponents a la renovació de la xarxa d’aigua de cadascun dels 3 carrers. Es preveu que les obres de la primera fase, que corresponen al carrer Falset, comencin ja a finals d’aquest any.

La xarxa d’aigua potable dels carrers Falset, Girona i Raval Sant Cristòfol de Constantí presenta moltes avaries. Les canonades d’aquests carrers, actualment, tenen una pressió de timbratge inadequada, la qual és massa justa per a la pressió requerida, un fet que comporta que la canonada pateixi una fatiga important al llarg dels anys. A més, es van instal·lar amb unes condicions inadequades del recobriment de protecció (àrids) de les canonades.