L’Ajuntament de Constantí celebra aquest vespre la sessió ordinària del ple de juliol per via telemàtica

L’Ajuntament de Constantí celebrarà aquest dijous a les 20 h el Ple Ordinari del mes de juliol en una sessió que, atesa l’actual situació sanitària i les mesures de protecció que cal adoptar amb la finalitat de no propagar la pandèmia, es farà novament de forma telemàtica tal com ja va succeir amb el ple del passat mes de maig. Entre els punts de l’orde del dia del ple d’avui hi ha prevista la declaració d’obra d’especial interès per a la bonificació del 95 % en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la llicència d’obres sol·licitada pels Serveis Territorials d’Ensenyament per a la realització d’aquestes obres de reparació de la coberta de l’edifici de l’escola Centcelles. 

Durant el ple també es donarà compte de l’informe de secretaria i intervenció adreçat a l’Oficina Antifrau per la denúncia presentada per aquest organisme en relació al conveni signat l’any 2012 per la realització d’un estudi d’avaluació de la qualitat de l’aire. D’altra banda, pel que fa a les mocions, el grup municipal del PSC ha presentat una proposta per l’adhesió de Constantí al projecte “Stolpesteine”, d’homenatge als constantinencs víctimes de la deportació al camps de concentració nazis.

El grup municipal de Compromís per Constantí ha presentat diverses mocions: una de denúncia de l’espionatge polític per demanar aclarir els fets de l’anomenat “Catalangate”, una altra de rebuig a la proposta del govern espanyol de sostraure els estalvis dels Ajuntaments en forma de préstecs, i una altra moció en suport a les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al Decret 16/2019.