Estudien l’impacte de la pandèmia sobre la mobilitat dels residents i visitants del Camp de Tarragona i els efectes del canvi de comportament sobre la salut

La URV lidera un estudi que avaluarà els efectes de la COVID-19 sobre les pautes de mobilitat de les persones que resideixen al Camp de Tarragona i dels seus visitants, així com també analitzarà quins efectes han tingut sobre la salut d’aquestes persones els canvis en els usos del transport i la mobilitat propiciats per la pandèmia. El projecte multidisciplinari recollirà big data de telefonia mòbil, targetes intel·ligents de transport públic, aforaments de trànsit i enquestes a gran escala que permetran fer una anàlisi de detall en temps real inèdit i se’n derivaran recomanacions per a la planificació i la gestió de la mobilitat urbana i metropolitana destinades a tècnics i càrrecs públics. Els resultats són extrapolables a les regions de ciutats mitjanes i turístiques de l’Estat, que concentren la major part de la població.

El projecte presenta novetats en l’àmbit de la mobilitat per quatre motius: té en compte l’afectació de la mobilitat sobre la salut física i mental; se centra en l’estudi de les ciutats mitjanes, que és on resideix la major part de la població, per comptes de grans ciutats; no només té en compte la població resident sinó també la visitant, i utilitza una combinació de metodologies, amb enquestes i mineria de dades de diferents fonts, que no s’havia utilitzat fins ara en altres projecte d’investigació.