La Diputació de Tarragona aposta els pròxims quatre anys per la deslocalització i la digitalització

La presidenta, Noemí Llauradó, i el vicepresident primer, Quim Nin, han presentat aquest dimarts el nou Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona per al període 2020-2023, el document estratègic que estableix els passos a seguir durant els propers anys. El nou pla de mandat, que se sotmetrà a votació durant la sessió plenària d’aquest dijous 23 de juliol, s’ha elaborat partint d’un procés democràtic de participació amb càrrecs electes de tots els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació. A partir d’aquest diàleg, l’equip de govern de la Diputació, juntament amb l’equip directiu i tècnic de la institució ha definit la missió, la visió i els valors, així com els reptes i les línies estratègiques que han de guiar l’acció de la Diputació; amb les persones al centre i la promoció del bé comú com a objectiu de la gestió. Aquest Pla de Mandat està alineat amb l’Agenda 2030 i amb els Objectiu de Desenvolupament Sostenible, que són el marc de governança global.

La presidenta, Noemí Llauradó, ha definit aquest Pla de Mandat com “innovador, participatiu i ambiciós, que vol ser un punt de partida de l’evolució que està experimentant la institució com a administració supramunicipal al servei de la ciutadania del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès”. A més, ha posat en valor que “durant aquest any de mandat atípic, marcat per la pandèmia mundial provocada per la Covid-19, ja s’ha treballat en aquesta direcció, tot posant les bases per situar la Diputació en ple segle XXI”Per altra banda, el vicepresident primer, Quim Nin, ha destacat que “la Diputtació vol ser una organització supramunicipal referent. Cal que sigui la protagonista de l’evolució innovadora de la Catalunya sud; ha de liderar el canvi de model socioeconòmic per un desenvolupament per sostenible per un desenvolupament sostenible i pensant en la qualitat de vida de les persones”.

Missió, Visió i Valors
La missió de la Diputació és promoure el bé comú de les persones de la demarcació, facilitar una gestió eficient dels municipis i contribuir al desenvolupament sostenible del territori. En aquest sentit, la Diputació vol ser protagonista activa de l’evolució innovadora i basada en el coneixement de la Catalunya Sud (visió), a través de valors com la Innovació, la Cooperació, la Participació, la Facilitació, la Sostenibilitat, el Bé comú, la Integritat, la Transparència, la Corresponsabilitat, els Resultats i l’Eficiència i la Integritat.

Reptes estratègics per al període 2020-2023
Les inquietuds del territori es concreten en quatre reptes estratègics, que dibuixen el camí a seguir en aquests propers anys, uns reptes que es desenvolupen en set línies estratègiques que s’orienten a la consecució dels objectius.

El lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, per aconseguir una societat igualitària, amb accions sobre el territori per esdevenir una regió influent, creant valor social i cultural. La transformació digital del territori com el motor del canvi que permeti atraure activitats empresarials, culturals i turístiques que fomentin un creixement econòmic equilibrat. Una evolució oganitzativa i cultural que millorin la qualitat de vida de les persones i permetin el seu desenvolupament; adaptant el model organitzatiu de les organitzacions amb flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi, creant nous model de treball des de la tecnificació i la deslocalització. Enfocament als serveis, en compliment de la vocació de la Diputació de garantir l’assistència als ajuntaments de la demarcació els serveis s’adaptaran a les noves necessitats, es redefiniran i s’actualitzaran els actuals i se’n crearan de nous per respondre la demanda de la ciutadania.