La universitat catalana rebaixa preus un 30%

El Govern de la Generalitat ha aprovat la rebaixa del 30 % en les taxes universitàries per al curs 2020-2021. D’aquesta manera, tots els estudiants de les universitats públiques catalanes pagaran un 30% menys en el preu de la matrícula dels estudis de grau i de màster universitari. Així ho recull el decret de preus públics universitaris per al curs 2020-2021 que ha aprovat el Govern aquest dimecres.  Concretament, el nou decret aplicarà automàticament aquesta reducció global del 30%, a més de descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides, que se situen en els anomenats trams 1 i 2 i que podran demanar una beca Equitat.

Amb la nova rebaixa i descomptes addicionals, un curs de grau estàndard de 60 crèdits costarà entre 212,4€ i 1.660€. En el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitat regulades, el nou preu es fixa en 28,82€, mentre que per a la resta de màsters universitaris, el preu per crèdit es rebaixa fins al 46,11€.

Addicionalment a aquesta reducció global del 30% dels preus públics universitaris en estudis de grau i màsters universitaris, el Govern manté la política pròpia de beques per tal d’afavorir l’equitat en l’accés a la universitat. Les beques Equitat es mantenen per als estudiants amb rendes més baixes i que no gaudeixin de matrícula gratuïta ja que no es beneficien de la beca general de l’Estat.