Ja es pot demanar cita prèvia per tramitar els ajuts individuals de menjador per al curs 2020-21

El proper 8 de juny s’obre la primera convocatòria dels Ajuts Individuals de Menjador (AIM) per al curs 2020-2021. A fi efecte d’agilitzar els tràmits, i arran de la situació d’emergència sanitària que estem vivint, el Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Tarragonès ha obert aquest dimecres la possibilitat de sol·licitar cita prèvia per dur a terme aquests tràmits presencialment. Cal però tenir en compte abans els dos procediments que s’han establert per a la tramitació de les sol·licituds:

– Model abreujat: Aquesta modalitat va adreçada únicament als alumnes que el curs passat ja van presentar sol·licitud. Els centres escolars disposaran de la relació d’alumnes que poden fer el tràmit abreujat.

– Model ordinari: Aquesta altra modalitat va adreçada a les famílies que, tot i que el curs passat haguessin presentat sol·licitud, es trobin en algun d’aquests supòsits: alumnes amb custòdia compartida, alumnes en acolliment, han canviat els membre de la unitat familiar respecte el curs passat, o se’ls hagués denegat l’ajut per manca de documentació.

Les sol·licituds cal presentar-les de forma telemàtica a través del portal IdCAT-Mòbil, únicament per al tràmit abreujat. Al centre docent, també únicament per al tràmit abreujat. I de manera presencial al Consell Comarcal del Tarragonès, per als tràmits abreujat i ordinari. Només s’atendrà la presentació de les sol·licituds de les persones interessades que hagin sol·licitat cita prèvia. Es pot demanar a través d’aquest enllaç
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CitaPrviaEnsenyament@cctarragones.onmicrosoft.com/bookings/s/88gBawe04k-mNaLvsqBzHg2?fbclid=IwAR1_DDa8IAhKmuerS05BBedL1x9Lyfl6LwAM_UbGtKkXaM8mYfkeX5EPaNU des del dimecres 3 de juny o via telefònica al 977 244 500 a partir del dilluns 8 de juny.

El termini de presentació de les sol·licituds, pel que fa a la 1a convocatòria, anirà del 8 al 23 de juny de 2020. I la 2a convocatòria: últim dia 18 de setembre de 2020. Per qualsevol aclariment es pot trucar al 977 244 500 o enviar un correu a ensenyament@tarragones.cat