Constitueixen el grup de treball que farà el seguiment de la implantació del Plaseqta al Camp de Tarragona

Aquest dimecres s’ha constituït per via telemàtica el grup de treball de la comissió de protecció civil del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta). Aquest grup l’integren els representants de tots els organismes de la Generalitat implicats en el pla d’emergències, els 29 municipis que formen part del Plaseqta, entre els quals es troba Constantí, i les empreses del sector químic. L’objectiu del grup és vetllar per l’operativitat del pla d’emergències, tant pel que fa a la seva implantació com per les especificitats d’aplicació i mecanismes de coordinació entre els organismes integrants.

Els integrants tenen dos mesos per revisar el document aprovat pel Govern el passat 10 de març i poder-hi presentar esmenes i propostes de millora. Amb aquests suggeriments es farà un debat tècnic per avaluar si és possible incorporar-ho al document original i, un cop resoltes totes les aportacions, es presentarà el document definitiu. Es preveu que en el termini màxim de sis mesos el Plaseqta quedi actualitzat amb les conclusions dels treballs del grup.

“Durant la presentació del Plaseqta es va parlar d’un procés d’implantació amb la població i el territori. És a través d’aquest Grup de Treball, amb els ajuntaments representats, que volem recollir les veus de tothom i les aportacions que puguin millorar el document aprovat”, ha destacat el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris.

Les funcions del grup són garantir la correcta consecució de les accions prioritàries detallades en el document del Plaseqta; vetllar per la implantació, revisió i actualització dels plans d’actuació de grup dels operatius que en formen; desenvolupar els aspectes determinats al Plaseqta en la seva aplicació específica en l’àmbit territorial de Tarragona; conèixer el calendari de simulacres; avaluar la resposta a les emergències reals; deliberar i acordar accions de millora, i proposar, organitzar i participar en xerrades.

El 10 de març es aprovar per acord de Govern el pla específic per a la gestió des del territori de les emergències químiques al Camp de Tarragona. El Plaseqta abasta 29 municipis del Camp de Tarragona que poden patir afectacions a partir de l’accident d’alguna de les 52 instal·lacions químiques del territori.