Oberta la convocatòria als ajuts per al pagament del lloguer 2020

El Consell Comarcal del Tarragonès ha reobert l’Oficina d’Habitatge coincidint amb el termini per presentar les sol·licituds per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020, amb la dfinalitat de facilitar l’accés a la convocatòria. Aquests ajuts busquen facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. S’hi poden acollir aquelles persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

L’import màxim de la renda mensual de l’habitatge és, al Camp de Tarragona, de 500 €/mes. (900 € en cas de famílies nombroses o que algun membre tingui concedida una discapacitat). L’ajut es tramitarà preferentment per via telemàtica a través de la web de la Generalitat. Per tramitar-la presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia. Només es donarà una única cita prèvia per la presentació de tota la documentació d’una sola persona. La convocatòria coincideix, i és compatible, amb els ajuts especials COVID que es presenten exclusivament de forma telemàtica.