L’Institut de Constantí obrirà a partir de l’1 de juny però no es realitzaran activitats lectives

L’Institut de Constantí ja ha informat del seu Pla d’Obertura del Centre a partir de l’1 de juny. En un comunicat a la seva pàgina web el centre informa que, a partir del pròxim dilluns 1 de juny, l’alumnat de l’ESO i Batxillerat només podran accedir al centre per realitzar activitats no lectives, i en determinats supòsits que podran ser: orientació acadèmica per l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, atenció individualitzada per a tot els cursos i activitats de reforç per a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Per poder participar en aquestes activitats, l’alumne ha de posar-se en contacte amb el professor o tutor.

D’altra banda, està previst organitzar una tutoria de grup perquè l’alumnat pugui recuperar el material que té a les seves classes així com per a recollir els llibres del programa de reutilització i les tasques de matèries i recuperacions. En el moment que l’alumne vulgui entrar a l’Institut per a realitzar alguna d’aquestes activitats, ha de portar el document de responsabilitat de menors omplert i firmat per un dels pares.

Recordem que el curs escolar acabarà el 19 de juny i no es tornarà a reprendre de forma tradicional, donat que les condicions actuals no fan possible acollir tots els alumnes en classes presencials. Per aquest motiu, es continuaran enviant tasques acadèmiques pel correu electrònic.

Isabel Mendes, coordinadora pedagògica de l’Institut de Constantí.