Les escoles Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà obriran només amb assistència voluntària per a alumnes d’educació infantil i 6è

Les escoles Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà ja han establert els plans de reobertura dels centres a partir d’aquest proper dilluns 1 de juny, dins del procés de desescalada de l’alerta sanitària a causa del Covid-19. Aquesta setmana, d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, les dues escoles han acordat les normes que s’aplicaran en aquesta reobertura i en ambdós casos es vol deixar clar que l’escola obrirà de l’1 al 19 de juny, però aquest retorn a l’activitat lectiva presencial només serà per a certs alumnes i sempre, de manera voluntària. Les activitats d’aquest 3r trimestre es continuaran fent de manera telemàtica.

Els alumnes que podran tornar al centre seran, en el cas de l’Educació Infantil (P3, P4, P5), aquells alumnes que per motius de conciliació familiar no poden quedar-se a casa, prèvia presentació de la declaració responsable per part del pare i mare. Pel que fa als alumnes de 6è, que finalitzen etapa educativa, tindran més seguiment presencial, però aquest no serà continu. Els alumnes que vulguin acudir al centre ho hauran de comunicar prèviament, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic. Els tutors de 6è establiran grups per poder realitzar treball presencial al centre (en cap cas s’impartiran classes normals de les diferents àrees, es farà acompanyament i orientacions de cara al canvi d’etapa de primària a l’ESO). Les tutories individualitzades seran convocades mitjançant una trucada telefònica i planificades dins de les franges assignades.

Pel que fa a la resta d’alumnes només es podran fer reunions de seguiment individuals en casos específics, convocades pels mestres amb cita prèvia i amb l’acompanyament del pare o la mare, i prioritzant aquelles famílies que no han tingut possibilitat de seguir el tercer trimestre de forma telemàtica.
Seguint les recomanacions sanitàries, en cap cas es podrà acudir al centre sense haver-ho comunicat prèviament amb el tutor/a o l’equip directiu i tenir el permís per poder assistir-hi. En tots els casos, les escoles estableixen com a requisit imprescindible que els alumnes no presentin símptomes compatibles amb la Covid-19, ni hagin estat en contacte amb positius confirmats durant els dies anteriors. A més, caldrà portar un calendari de vacunes al dia i no tenir cap malaltia crònica.

Les escoles també garanteixen el compliment de les mesures de distanciament social i d’higiene, amb l’ús obligatori de mascareta i gel hidroalcohòlic que es facilitarà a l’entrada i sortida del centre. L’Ajuntament ha facilitat  a les escoles unes mascaretes infantils per a aquells alumnes que no en disposin.

Samuel Montes, director de l’escola Centcelles.
Fernando Martos, director de l’escola Mn Ramon Bergadà.