La Generalitat afirma que els contaminants legislats no van superar els límits marcats per la UE al Camp de Tarragona

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha publicat l’informe sobre el pla de vigilància del Camp de Tarragona durant l’any 2019. L’estudi conclou que els compostos orgànics volàtils (COV) legislats no van superar els límits que marca la UE. L’anàlisi també recull dades sobre els nivells d’hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), que la Generalitat analitza des del 2017. Tal com ha especificat el Govern, “tècnicament és difícil determinar la presència d’aquests compostos en l’aire, ja que per a la majoria no existeixen mètodes de mesura ni valors de referència”. Les mesures dels que estan reglats, com el benzè i el benzopirè, “indiquen que es troben per sota dels límits”.Pel que fa a la resta de components, s’ha estudiat la seva evolució en el temps per comprovar si incrementen o disminueixen “i s’està fet una recerca de valors de referència que poden existir en altres països sense que s’hagi detectat res destacable”, es concreta.

El comunicat de la Direcció General de Qualitat Ambiental especifica que per a l’anàlisi en continu del benzè “s’utilitzen cromatògrafs, que permeten fer un seguiment de possibles episodis ambientals”. “Aquest seguiment, únic a Catalunya, constata que mai s’han superat els nivells de referència i ha permès identificar en quines situacions es donen els valors més alts per, d’aquesta manera, poder-los reduir progressivament”, indica l’executiu.

Segons detalla la Generalitat, “aquestes anàlisis es realitzen més enllà de la normativa i responen a la demanda del territori i a la sensibilitat de l’administració, atesa la singularitat industrial de l’entorn”. El Camp de Tarragona aplega la concentració més gran d’indústria química del sud d’Europa, que comparteix ubicació amb la segona aglomeració urbana de Catalunya, on hi viuen 400.000 habitants, i amb una de les principals zones turístiques de la Mediterrània.