Tècnics esportius creen una taula de treball davant l’emergència de la Covid-19

Tècnics esportius de diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han constituït una taula de treball que neix amb l’objectiu de compartir informació, debatre i compartir criteris relacionats amb la situació derivada del coronavirus i l’afectació que tindrà als serveis esportius municipals.

Un total de 24 tècnics, entre ells la tècnica d’esports de l’Ajuntament de Constantí, Annabel Gavaldà, han participat aquest dilluns en la primera trobada i han determinat la creació de grups de treball. La idea és mantenir-se més enllà de l’estat d’emergència i servir com a plataforma de treball i posada en comú de les necessitats del sector públic de l’esport.

Cal recordar que instal·lacions esportives de titularitat municipal recauen en la gestió directa dels municipis, ja sigui en forma de patronat o d’una altra manera. Els tècnics creuen necessari aquest nexe d’unió per a debatre la realitat esportiva municipal, facilitar la formació i compartir dades, experiències i projectes.