La Diputació de Tarragona aprova múltiples inversions per reforçar l’economia dels municipis davant la crisi derivada de la Covid-19

El ple extraordinari celebrat aquest divendres a la Diputació de Tarragona, el primer que la institució realitza telemàticament, ha impulsat noves inversions que contribuiran a garantir la liquiditat dels ajuntaments del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès en l’actual situació de crisi derivada del coronavirus. Amb les diferents iniciatives en aquesta línia, aprovades per unanimitat pels diferents grups representats al plenari (ERC, JxCat, PSC i C,s), la Diputació pretén respondre de manera proactiva a les necessitats que planteja l’escenari present i futur: “la sessió d’avui ha estat fonamental per tirar endavant mesures destacades per continuar fent front a la crisi derivada de la Covid-19, i també per garantir altres inversions molt necessàries”, ha assenyalat la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó.

Una d’aquestes mesures de suport que han obtingut llum verda és la convocatòria d’ajuts del Pla d’Acció Municipal (PAM) per al quadrienni 2020-2023, dotat amb 85M€. Per al present exercici es destinaran els 10M€ inicialment pressupostats i 11M€ més resultants d’una nova modificació de crèdit: 21M€ en total per al PAM 2020. Els ens locals podran destinar-los a inversions, despesa corrent, sosteniment del lloc de secretaria-intervenció, o sanejament de les finances municipals. Aquest darrer punt és una de les novetats d’aquest PAM, com també ho és la seva planificació de caire quadriennal i el fet que la distribució dels recursos inclogui a partir d’ara, com a factor determinat, la superfície del terme municipal i l’existència o no de nuclis agregats o d’entitats singulars dins del municipi. Els ajuts del PAM d’enguany es poden demanar abans del proper 30 de juny.

El ple també ha aprovat una nova modificació de crèdit que augmenta en 16,2M€ més el pressupost de la Diputació per a enguany. Es tracta de la tercera modificació de crèdit del present exercici, amb l’objectiu de disposar de més recursos de manera immediata i efectiva atesa l’actual situació derivada de la pandèmia. En aquest sentit, bona part de les inversions es destinen directament a fer front a la Covid-19, o bé a mesures per a la reactivació econòmica. En destaquen 700.000€ per a la desinfecció d’espais públics als pobles de la demarcació; 100.000€ per a la Fundació Universitat Rovira i Virgili, com a contribució al programa Orfeu de la Generalitat per a la detecció massiva de la Covid-19, o 810.000€ per a projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT). D’altra banda, l’increment pressupostari aporta també més recursos per pal·liar les conseqüències dels darrers fenòmens meteorològics. Concretament, 1.010.000 € per a nous ajuts excepcionals, una quantitat que s’afegeix als 2M€ que ja es van pressupostar per a aquest concepte en els comptes generals per a 2020 aprovats al novembre passat.

Una altra mesura relacionada directament amb la crisi del coronavirus és l’aprovació de l’adaptació del conveni 2020-2023 amb els consells comarcals per tal que aquests puguin rebre de manera immediata ajuts per fer front a la pandèmia del coronavirus als respectius municipis. En aquest sentit, s’ha aprovat una addenda al conveni que ja es va aprovar al ple del 28 de febrer de 2020, per modificar el procediment dels lliuraments previs acordat pel programa d’assistències i serveis per destinar a actuacions de l’àmbit social.

Així mateix, el ple ha aprovat ampliar fins a 175M€ el límit per a les operacions de tresoreria de BASE Gestió d’Ingressos, que el ple del 29 de novembre de 2019 havia fixat en 100M€. D’aquesta manera es garanteix el finançament i la disponibilitat de tresoreria necessaris per al pagament de les bestretes mensuals ordinàries a tots els ens locals als quals aquest organisme presta serveis de recaptació delegada. La capacitat de resistència de BASE s’havia vist afectada per l’ajornament dels cobraments en el primer semestre de l’any, a causa de la situació extraordinària derivada de la Covid-19. Ara, amb aquesta ampliació es garanteix aquesta bestreta fins al mes de setembre de 2020 inclòs, data en què es calcula que ja s’haurà pogut reprendre l’activitat recaptatòria.

D’altra banda, també s’ha aprovat la modificació de les bases de diferents ajuts del Servei d’Assistència Municipal (SAM) per tal d’adaptar-ne els terminis de justificació o d’execució en base al que estableix l’estat d’alarma. Aquesta mesura busca que cap ens beneficiari tingui dificultats per fer-ho si els terminis estan dins del període d’alarma.

El ple d’aquest divendres també ha resolt suspendre temporalment el contracte d’arrendament de la Tàrraco Arena, la TAP, mentre duri l’estat d’alarma, atès que aquest equipament no pot continuar mantenint l’activitat cultural i lúdica que duia a terme a causa d’aquesta situació. En base a aquesta resolució, l’empresa que gestiona el recinte es veurà deslliurat temporalment de l’obligació de pagament del lloguer, entre altres despeses.