Els pacients COVID19 de la Regió Sanitària Camp de Tarragona que precisin ingrés hospitalari es concentraran al Joan XXIII de Tarragona i al Sant Joan de Reus

La Regió Sanitària Camp de Tarragona, en col·laboració amb les gerències dels proveïdors hospitalaris, preparen el pla de desescalada de l’activitat assistencial i la recuperació d’especialitats i proves que havien quedat suspeses amb motiu de la pandèmia de la COVID19. Per aquest motiu des de la Regió Sanitària es preveu que a partir del 18 de maig es concentrin en els hospitals Joan XXIII de Tarragona i el Sant Joan de Reus els pacients amb COVID19 que precisin ingrés hospitalari a la Regió. En concentrar els pacients positius en aquests dos centres es permetrà que la resta no tinguin pacients ingressat per coronavirus i puguin treballar en l’activitat assistencial sobrevinguda i en la recuperació de l’activitat que s’ha hagut de desprogramar i no s’ha realitzat durant les darreres setmanes.

A més, l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus crearan dos circuits d’accés i atenció als pacients tenint en compte si es tracta de pacients COVID19 positiu o no. Això també permetrà als dos hospitals recuperar l’activitat específica que només es realitza en aquests centres com a referència de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i obrir les agendes d’especialitats i cirurgia per recuperar activitat demorada.

La resta de centres hospitalaris com l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, l’Hospital del Vendrell i l’Hospital Pius de Valls, conjuntament amb els dos hospitals que acolliran malalts COVID19 positius començaran a programar i a realitzar activitat funcionant amb una llista d’espera única per a la Regió Sanitària Camp de Tarragona. Els criteris per a la programació basada en aquesta llista d’espera única de la regió sanitària serà el nivell de prioritat per la gravetat del procés i el temps en la llista d’espera.