La Diputació de Tarragona treballa per garantir la liquiditat dels ajuntaments i la seguretat de la ciutadania davant la crisi causada pel coronavirus

La Diputació de Tarragona treballa per mitigar el màxim possible els efectes de la crisi causada pel coronavirus als ajuntaments i al conjunt de la població del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Per això, i des del 14 de març, impulsa un seguit de mesures extraordinàries, algunes del tot inèdites, per respondre de manera proactiva a les necessitats que planteja l’escenari present i futur. Els esforços de la institució supramunicipal en aquest sentit prioritzen accions encaminades a garantir la liquiditat dels consistoris, a mantenir l’activitat de les empreses proveïdores i a flexibilitzar les obligacions tributàries de la ciutadania.

Les mesures de la Diputació dirigides als ajuntaments els han de permetre assumir amb més facilitat les despeses extraordinàries derivades de la crisi sanitària. Així, i entre altres accions, la institució manté les bestretes als ajuntaments que ofereix a través de BASE-Gestió d’Ingressos, malgrat que aquest organisme autònom que té delegada la gestió dels impostos dels ajuntaments petits n’hagi aturat provisionalment el cobrament per la crisi i, per tant, no rebi ingressos. De fet, aquesta setmana està previst el pagament d’una bestreta per valor de 22 M €. Amb aquesta mesura transitòria, la Diputació contribueix a la viabilitat econòmica de molts ajuntaments, especialment dels més petits, ja que permet que puguin continuar efectuant el pagament de factures. Al mateix temps, aquesta modificació del calendari de pagament de tributs a través de BASE alleugereix la càrrega econòmica de la ciutadania.

D’altra banda, i per tal de mantenir l’activitat de les empreses proveïdores de la Diputació, i evitar en la mesura del possible un fre en l’economia, la setmana passada la institució va tramitar una certificació de factures a proveïdors per valor d’1,6 M €.

La institució que presideix Noemí Llauradó també ha ajornat tots els terminis de presentació de sol·licituds de diferents convocatòries d’ajuts per als ajuntaments i els terminis de presentació de justificacions oberts en l’actualitat. A banda d’aquesta mesura que flexibilitza els terminis, es treballa per reactivar el pagament d’ajuts que estaven en procés de tramitació als ajuntaments i, d’aquesta manera, contribuir a impulsar la despesa pública.