L’Ajuntament de Constantí informa que el bo social elèctric es prorroga fins al setembre

L’Ajuntament de Constantí informa que d’acord amb el Real Decreto-ley de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, durant el pròxim mes (prorrogable), els subministradors d’energia, gas natural i aigua NO podran suspendre subministraments a aquells consumidors en els qual concurreixi la condició de consumidor vulnerable o de consumidor en risc d’exclusió. El bo social es prorroga fins al setembre.