Compromís per Constantí planteja mesures per reduir l’impacte ecònomic del coronavirus sobre famílies i empreses locals

El grup municipal de Compromís per Constantí ha informat que ha fet arribar a l’equip de govern de l’Ajuntament unes propostes de mesures municipals per tal de reduir l’impacte econòmic sobre famílies i el sector econòmic local. Entre les mesures proposades es planteja la modificació del calendari del contribuent per ajornar i/o fraccionar pagaments de famílies, autònoms i empreses sense costos financers. També es demana la suspensió temporal de les quotes dels serveis municipals no prestats mentre s’allargui l’estat d’alarma. (serveis educatius, terrasses, preus públics, etc.), així com la congelació dels procediments de cobrament iniciats per la via executiva.

També es plantegen ajuts al pagament del lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral, una mesura aplicable a lloguers entre particulars i a lloguers socials amb les diferents administracions. 

Es proposen també avançaments a compte dels pagaments a proveïdors de serveis i obres amb contractes vigents per evitar que es trenqui la cadena de pagaments, així com també garantir  la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos per a l’exercici 2020.

Una altra de les mesures plantejades és la creació d’uns ajuts  destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç que ha restat tancat mentre duri l’estat d’alarma. Finalment, es demana un recurs municipal  que permeti centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies i empreses, en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19.

Sílvia Puerto, portaveu de Compromís per Constantí.