Càritas aplica mesures per seguir atenent els col·lectius més vulnerables i vetllar per la seguretat dels seus treballadors i voluntaris

Davant la situació d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus, i després de la declaració d’estat d’alarma, Càritas Diocesana de Tarragona ha informat de l’adopció d’una sèrie de recomanacions i mesures de prevenció, amb l’objectiu de mantenir el seu compromís de servei a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Càritas ha informat que té la voluntat de continuar prestant servei d’urgència en la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones participants, i que això s’ha de fer de manera compatible amb la protecció sanitària dels seus voluntaris i professionals, seguint estrictament les normes dictades per les autoritats sanitàries. D’aquesta manera, s’estableix que en aquest servei d’urgència no hi podran participar les persones voluntàries de més de 70 anys i els col·lectius de risc (immunodeprimits, asmàtics, etc). A més, es prioritzarà el teletreball dels treballadors i voluntaris en la mesura que sigui possible per evitar desplaçaments i riscos innecessaris.


També s’ha informat que els serveis de Càritas en els que prestin serveis el personal contractat per Càritas Diocesana de Tarragona segueixen en funcionament però amb horaris i recursos limitats. Serà el director de cada centre qui prendrà les decisions adients per fer compatible el servei a prestar, el treball del personal contractat i les condicions sanitàries de protecció de treballadors i participants. Els Serveis Diocesans romandran oberts al servei de totes les Càritas territorials de dilluns a divendres de 9 a 14 h amb assistència de dos dels professionals contractats, que gestionaran telefònicament o per e-mail les incidències i coordinaran les actuacions que puguin requerir-se. El personal contractat per a classes de formació idiomàtica i assistència de pisos socials tindrà una dedicació restringida, segons estableixin l’àrea d’Acció Social.

Les botigues de Filigrana i la nau del Polígon quedaran tancades al públic. El personal d’aquests centres tindran una dedicació restringida, segons estableixi l’Àrea d’Economia Social.