L’Agència de Residus atorga 5 mil euros a Constantí per fomentar la recollida selectiva d’olis vegetals usats

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 2,5 milions d’euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. Al Camp de Tarragona, s’atorgaran 101.000 euros. Se’n beneficiaran, entre d’altres, l’Ajuntament de Constantí que rebrà una aportació de 4.957 euros per a projectes de recollida selectiva d’olis vegetals usats. A banda, a la demarcació, també es beneficiaran els ajuntaments de Reus, Valls i la Torre de Fontaubella, el Consell Comarcal del Baix Camp i PortAventura World.

Aquesta línia d’ajuts prové de la convocatòria de l’any 2019 que, inicialment, estava dotada amb un milió d’euros, però que es va poder ampliar. Les subvencions es destinaran, d’una banda, a ens locals, per a la recollida selectiva de les diverses fraccions dels residus municipals i, de l’altra, a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses, per millorar la recollida de la fracció orgànica als comerços i serveis.

El pressupost d’aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta –la no separada selectivament– que envien als abocadors o a incinerar. L’any 2019, el cànon va ser de 41,3 euros per tona destinada als dipòsits controlats o a incineració i de 20,6 euros per tona de residus destinats a la valorització energètica. Enguany augmenta a 47,1 euros dipòsit controlat i incineració i a 23,6 euros valorització energètica.

 Gràcies a aquest impost ecològic, s’incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient –el foment de la separació– i es poden impulsar mesures de minimització i de valorització material dels residus. En aquesta convocatòria, es premia els ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.