L’empresa del constantinenc Adrià Maceira rep un nou reconeixement internacional

L’empresa liderada pel jove constantinenc Adrià Maceira, CreatSens Health, continua generant bones notícies. El consorci que la seva empresa conforma conjuntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona, el centre tecnològic de Catalunya Eurecat, la consultora Genesis Biomed, la Universitat Politècnica de Madrid i el centre francès Madopa, ha rebut el suport de la xarxa europea EIT Helth (l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia en Salut) que inclou un ajut de 750.000 euros amb la finalitat de portar un producte de diagnòstic renal al mercat i ser comercialitzat per aquesta empresa derivada de la URV, CreatSens Health.

D’aquesta manera, l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia en Salut dóna llum verda al projecte CKDSens, una nova plataforma per a la gestió de les malalties renals. Més de 90 milions de persones de la Unió Europea i més de 37 milions dels Estats Units tenen malaltia renal crònica, una malaltia amb una incidència molt alta en la població que altera la funció dels ronyons i que pot tenir implicacions molt serioses per a la salut. La detecció i control preventiu d’aquesta malaltia silenciosa és crucial, ja que cada any milions dels afectats moren de forma prematura. Aquest projecte –que es troba ara en fase d’industrialització- comercialitzarà la  plataforma d’assistència per millorar el benestar del pacient renal mitjançant el seguiment de paràmetres bioquímics rellevants en una sola gota de sang.

Aquest dispositiu pot mesurar nivells de creatinina i potassi, dos biomarcadors clau en el desenvolupament d’aquesta malaltia. Els pacients renals no són conscients de la gravetat fins que es troben en una fase tardana i necessiten o bé iniciar la diàlisi o bé requereixen un trasplantament. Un seguiment adequat permetria retardar la progressió de la malaltia i el tractament farmacològic podria ajornar el seu desenvolupament.

El consorci pretén resoldre aquest problema buscant la tecnologia adequada. Els principals reptes són retardar el desenvolupament de la malaltia renal crònica; reduir el temps d’espera als hospitals; proporcionar un sistema de monitorització en  menys de cinc minuts; millorar la qualitat de la monitorització; augmentar la qualitat de vida dels pacients i la reducció dels costos directes de l’atenció sanitària.