L’Ajuntament de Constantí aprova els pressupostos generals per a l’exercici 2020

El ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous, 28 de novembre, els pressupostos generals de l’exercici 2020. La proposta va comptar amb els vots favorables dels 8 regidors del PSC i 3 vots en contra (Compromís per Constantí i Junts per Constantí). El total del pressupost general per a l’exercici 2020 se situa en 9.012.730 €, el que representa un increment de l’11,52 % respecte del pressupost de 2019 (que es va situar en 8.081.800 €).

Un any més, aquest pressupost es basa en l’endeutament zero del consistori. Cal assenyalar que la totalitat de les despeses municipals es financen amb recursos propis, és a dir, sense acudir a crèdits bancaris, ni a l’alienació de patrimoni. En el capítol d’ingressos, pel que fa als impostos directes, es preveu un increment del 8 % (350.000 €). D’altra banda, pel que fa al capítol de taxes, es preveu un increment del 26,37 % (526.876,88 €).

En el capítol d’ingressos, pel que fa a l’IAE, tot i que està pendent de resolució judicial el repartiment definitiu de les quotes amb l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet i Perafort, existeix un alt grau de confiança derivat dels informes emesos des del consistori que prevaldrà el criteri mantingut per part de l’Ajuntament de Constantí, i per tant es mantindrà el nivell de recaptació d’exercicis anteriors. No obstant això, per raons de prudència financera, no es farà ús d’aquesta partida, que ascendeix a la quantitat de 260.000 € aproximadament. Aquesta quantitat es consignarà en el capítol 5 (fons de contingències), de tal forma que només es farà ús d’aquest import en el moment en què s’obtingui sentència favorable per a l’ Ajuntament de Constantí

Pel que fa a les despeses, destaca l’increment d’un 15,13 % (544.813,65 € més) respecte l’exercici anterior en el capítol de béns corrents i serveis. Aquest increment ve originat principalment per la dotació de 850.000 € en el servei de distribució d’aigua potable a domicili; i la consignació d’un import de 870.000,00 € en el servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, per tirar a banda en solitari, des de l’Ajuntament, un contracte integral del servei, que a més de la recollida, tractament i eliminació d’escombraries, inclourà el servei de deixalleria així com el de neteja de la via pública. En aquest capítol destaca també una partida de 30.000 €uros per al projecte de “Millora del Grup Centcelles”, que parcialment serà finançat per l’Agència Catalana de l’Habitatge.

En inversions es preveu una dotació de 411.560 € destinats a: la licitació de projectes tècnics que es desenvoluparan al llarg de la legislatura (230.000 €), a la millora de camins rurals (20.000 €), i altres inversions de reposició d’infraestructures de la xarxa d’aigua (161.560 €) als carrers Falset, Girona i Raval Sant Cristòfol. Ho ha explicat a Constantí Ràdio l’alcalde Óscar Sánchez.

L’alcalde ha explicat que els pressupostos de 2020 segueixen apostant per la despesa social, i en aquest sentit es mantenen les partides econòmiques destinades als Plans d’Ocupació locals, les beques menjador (130.000 euros), els 20.000 euros per a ajuts d’urgència social, i també es mantenen els 50.000 euros dels incentius adreçats a fomentar l’ocupació: a empreses que contractin aturats empadronats a Constantí i les ajudes a nous emprenedors.

Es mantenen també totes les subvencions nominatives a entitats i associacions, i a més, es doten noves subvencions a entitats noves. D’altra banda, també com a novetat, hi ha una aportació municipal al projecte arqueològic de la Vil·la Romana de Mas dels Frares.

Des de Compromís per Constantí la portaveu, Sílvia Puerto, justificava el vot en contra de la seva formació i lamentava la falta de diàleg amb l’oposició a l’hora d’elaborar els pressupostos. Un comptes que Puerto ha qualificat de “plans i sense projectes potents”. A més, ha afirmat que troba a faltar més inversions en projectes socials.

Des de Junts per Constantí, el seu portaveu Josep Maria Franquès ha qualificat el pressupost com a “conservador”. Assegura que es tracta d’un pressupost “opac” i lamenta que l’equip de govern no posi projectes damunt de la taula.