Pili Vernet: “Els Espais Educatius Familiars ofereixen eines a les famílies per tal que el dia a dia amb els seus fills sigui més fàcil”

L’Ajuntament de Constantí, dins el Pla Educatiu d’Entorn, aposta per la continuïtat del projecte dels Espais Educatius Familiars. Amb aquesta iniciativa es pretén crear un espai compartit de comunicació i suport educatiu entre famílies amb fills escolaritzats als centres de Constantí. El projecte compta amb la col·laboració de les Ampas i els centres educatius del municipi. Les trobades es realitzaran cada dimarts de 15 a 16.30 h a l’Institut.

Els Espais Educatius Familiars són un projecte que es va iniciar l’any 2010 a Constantí per tal que les famílies puguin disposar d’un espai preventiu d’informació, d’assessorament, d’estratègies i de recursos que els faciliti l’acció educativa en l’àmbit familiar i enforteixi el vincle amb l’escola. Ho ha explicat al programa “Un dia més” de Constantí Ràdio l’educadora social comunitària de l’Ajuntament de Constantí, Pili Vernet.

El projecte parteix d’una metodologia participativa per tal que les famílies puguin escollir les temàtiques a treballar en funció de les seves necessitats i interessos. Periòdicament es realitzaran també activitats de caire més lúdic. El proper dia 11 de desembre es farà també una xerrada oberta a tota la ciutadania, enfocada a com actuar davant els conflictes. Ho explica el responsable del projecte, Toni Romero, de la Fundació En Xarxa.

Les persones interessades en prendre part dels Espais Educatius Familiars es poden posar en contacte amb el seu centre educatiu, i també a través de les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pere 49.