Constantí se situa a la cua del Tarragonès en la recollida selectiva

La recollida selectiva a les comarques del Camp de Tarragona se situa l’any 2018 en un 38%, un percentatge més de tres punts inferior a la mitjana catalana, que és de gairebé el 42%, i lluny del que estableix la Comissió Europea als Estats membres per a l’any 2020 d’assolir un objectiu de reciclatge del 50%. A Constantí, aquest percentatge de recollida selectiva és encara inferior  a mitjana del Camp de Tarragona amb un 20,57 %, sent un dels municipis del Tarragonès que es troben a la cua en els índexs de recollida, i que  han de fer més esforços per incrementar aquesta recollida selectiva.

Amb pitjor índex que Constantí hi trobem municipis com la Pobla de Montornès (13,95 %), la Pobla de Mafumet (13,29 %) i Creixell (9,12 %). Reus i Tarragona, municipis de més de 60.000 habitants, tenen una recollida selectiva que ha de millorar (29,86% i 32,52% respectivament). Un increment de recollida selectiva als municipis de major població donaria una empenta al conjunt de la demarcació, atès que és on s’hi generen més residus, en valors absoluts de tones.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, acompanyat de la directora dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, Trini Castro, Van presentar el passat dijous les dades de generació, separació i tractament dels residus municipals al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre corresponents a l’any 2018. Al nord del Camp de Tarragona, més rural i amb models individualitzats de recollida selectiva, la xifres de recollida selectiva són més elevades que a les zones urbanes, costaneres i amb influència del turisme. Al Camp de Tarragona, l’any 2018 es van generar 372.000 tones de residus municipals, un 3,1% més que a l’exercici de 2017.

Per incrementar els resultats de recollida selectiva és imprescindible que els municipis elaborin plans locals d’anàlisi de la recollida selectiva per determinar com poden incrementar els resultats. Una solució pot ser canviar de model de recollida –els models individualitzats coresponsabilitzen en major grau la ciutadania i permeten aplicar una “taxa justa”, i qui fa bé la recollida selectiva paga menys per la gestió dels seus residus i a l’inrevés. La fracció orgànica és clau per millorar la recollida selectiva als municipis. No hi pot haver bons resultats sense una bona recollida d’aquesta fracció. L’orgànica representa en pes gairebé el 40% dels residus d’una llar qualsevol, més que els envasos, el vidre o el paper i cartó.