Repsol arriba a l’equador de la parada d’olefines i química derivada

Repsol va iniciar el dia 1 d’octubre una parada programada de part de les seves instal·lacions del Complex Industrial de Tarragona. Els treballs han comportat la parada de les plantes químiques de Butadiè, Poliolefines (PBD i PP) i Olefines (cracker). Les unitats de refinació continuen en funcionament. Durant la parada s’estan realitzant inversions en seguretat, innovació tecnològica i medi ambient, així com tasques d’inspecció, manteniment, reparació i neteja d’equips. El pressupost total de la parada programada de les principals plantes químiques del Complex Industrial de Tarragona arriba als 100 milions d’euros.

Els treballs que s’estan executant tenen com a objectiu garantir l’operativitat de les plantes, la seva eficiència energètica i competitivitat durant el proper cicle de producció. L’estimació és finalitzar els treballs de parada aproximadament a mitjans de novembre. Entre els treballs que s’estan realitzant, cal destacar la substitució d’una turbina de vapor al cracker i la substitució dels cremadors de dues torxes.

· Substitució de la turbina de vapor del cracker: Repsol manté un ferm compromís en l’actuació contra el canvi climàtic i el Pla d’Energia i Carboni 2014-2020 de la companyia, n’és una bona mostra. Aquest Pla es marca l’objectiu d’assolir, el 2020, un 40% de reducció de les emissions de CO2
respecte als nivells de 2010. En aquesta direcció, es realitza la substitució de la turbina de vapor del cracker que acciona el compressor de propilè,
per un nou model que incorpora les últimes millores tecnològiques per reduir el consum de vapor. Aquesta acció permetrà millorar al voltant d’un 3% l’índex d’eficiència energètica del cracker, amb un estalvi equivalent al consum energètic anual de més de 13.000 llars oa les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les ciutats de Tarragona i Reus, durant dos mesos cada any.

·Substitució del cremador de la torxa. Una de les principals modificacions que es durà a terme durant la parada és la substitució del tip de la torxa d’Olefines (el cremador de la torxa del Cracker) i el de la planta de Polipropilè. Es substituiran per un nou model que, utilitzant la millor tecnologia disponible al mercat, aconsegueix incrementar en un 40% la capacitat de combustió sense generació de fums i en un 50% l’eficiència energètica, alhora que redueix sensiblement l’impacte sonor en els episodis de torxa, el que en definitiva suposarà una disminució notable de l’impacte que el funcionament de les torxes genera a l’entorn del Complex Industrial.

Aquest tipus de parades de manteniment estan programades i es regeixen per un calendari plurianual. Les parades de manteniment es van repetint de manera periòdica per a la revisió, manteniment i millora de les unitats i es duen a terme amb la major optimització possible en temps i costos. Després d’una actuació d’aquestes característiques, les unitats recuperen les seves condicions de procés originals, d’acord amb els estàndards de seguretat més elevats.