Els ports aborden la implantació dels processos d’automatització i de la tecnologia ‘blockchain’

El port de Tarragona ha reunit aquest dimecres els principals actors de l’àmbit portuari en processos d’automatització intel·ligent. La segona ‘Jornada Automation Digital Port’ ha abordat temes relacionats amb la indústria 4.0 i la denominada quarta revolució industrial, amb els processos d’automatització intel·ligent i l’aplicació de la tecnologia ‘blockchain’ i 5G, o el Bigdata.

Segons ha apuntat el catedràtic titular de Transports de la Universitat de Cantàbria, Miguel Ángel Pesquera, actualment la logística global és “el més ineficient i insostenible” des d’un punt de vista tècnic, econòmic i social, per la qual cosa aquestes noves tecnologies han de permetre una major efectivitat de les cadenes logístiques.

Segons Pesquera, malgrat el gran nombre d’eines disponibles actualment, actualment es viu “en un món molt tancat, en sitges, molt poc connectat i molt poc digitalitzat”. El catedràtic n’ha posat d’exemple “la gran quantitat de buits que circulen cada dia en els contenidors i els grans ports”. Pesquera ha apuntat que aquesta ineficiència es pot corregir amb noves tecnologies com el llibre de registre a distribuïdor o ‘blockchain’, per tal d’assolir una millora de l‘eficiència global.

El ‘blockchain’ és el nom que rep el registre on s’emmagatzemen cronològicament, en forma de blocs, les transaccions fetes entre els seus usuaris, de manera verificable, permanent i anònima. Aquesta tecnologia es presenta com un conjunt de tecnologies combinades que fan possible que se’n pugui gestionar la seva informació compartint un registre distribuït descentralitzat i sincronitzat entre tots ells, en lloc d’utilitzar les bases de dades tradicionals.

La primera cadena de blocs va aparèixer amb els primers ‘bitcoins’ per tal de fer un registre de les transaccions i reemplaçar els intermediaris entre compradors i proveïdors de productes i serveis. En aquest sentit, Pesquera ha assenyalat que l’èxit del model rau en el fet que, amb ell, les verificacions humanes deixen de ser necessàries i les connexions entre els diferents agents es converteixen en actius.