Repsol inicia la parada de manteniment al Complex Industrial

Repsol inicia la parada de part del complex industrial de Tarragona. La companyia ha informat que en les properes hores s’iniciaran els treballs preparatoris de l’aturada per manteniment del cracker, en concret, de les unitats de butadiè, poliolefines i olefines.

Repsol adverteix que, per garantir la seguretat del procés previ a la parada, es farà ús de les torxes i, per tant, es produiran episodis visibles de flama i fum. La companyia afegeix que aquests treballs previs poden comportar sorolls audibles des de l’exterior de les instal·lacions industrials -per vaporització de línies i equips- i que també poden ocasionar episodis puntuals de males olors, a causa de l’obertura de columnes, recipients i equips en els quals es realitzaran treballs durant els propers dies.

La companyia garanteix, a través d’un comunicat, que «totes aquestes feines es duran a terme procurant minimitzar el seu impacte exterior, ja sigui visual o sonor».

D’altra banda, s’informa que els treballs de la parada comportaran un increment de l’afluència de persones i vehicles al voltant de les instal·lacions industrials del polígon nord.