Medi Ambient activa un avís preventiu per nivells alts d’ozó al Camp de Tarragona

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya preveu un augment dels nivells d’ozó troposfèric en gran part del territori, amb possibilitats de superar el llindar d’informació (180 µg/m³) al Camp de Tarragona. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) ha emès un avís preventiu en aquest sentit.

Les condicions meteorològiques de temps estable i assolellat i amb un lleuger augment de les temperatures han afavorit l’aparició i l’acumulació d’aquest gas al voltant del Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp. L’ozó es troba de manera natural a l’atmosfera. La seva concentració és màxima a uns 20 km d’altura, dins de l’estratosfera. És l’anomenada capa d’ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (raigs UV) procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres.

D’altra banda, l’ozó també es troba a la capa de l’atmosfera més propera a la superfície terrestre (l’anomenada troposfera, que comprèn el tram d’atmosfera entre el sòl i uns 10 km). Aquest ozó s’anomena ozó troposfèric i se’n fa seguiment mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) perquè és un contaminant.