L’ACUP reclama al Govern una acció immediata per a fer front a la situació financera de les universitats públiques

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), de la qual forma part la URV, torna a demanar al Govern de la Generalitat la millora del finançament públic, recuperant els 900 milions d’euros l’any 2020. L’ACUP ha emès un comunicat avui 19 de juliol sobre el manifest signat pels rectors i presidents dels Consells Socials de les universitats.

El manifest alerta que la situació del sistema universitari públic és crítica i que la desinversió pública en universitat i en recerca a Catalunya en els darrers anys comença a afectar el funcionament ordinari i els resultats de l’activitat universitària. Expliquen que “s’ha passat d’un finançament de la Generalitat a les universitats de 908 milions d’euros l’any 2009 a un finançament de 766 milions d’euros l’any 2017”.

Els rectors i rectores de les universitats públiques catalanes proposen 10 mesures específiques per a afrontar aquesta situació, entre les quals destaquen: Aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb el lideratge del Parlament i el Govern de la Generalitat i la plena col·laboració de les universitats i la resta d’agents del sistema de coneixement a Catalunya; afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques; posar en marxa un pla de xoc de la Generalitat per a la millora del finançament de les universitats públiques pel període 2020-2022 ; i reduir progressivament les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat, fins assolir una reducció aproximada del 30%.