La URV aprova el protocol d’actuació contra la violència masclista i LGTBI

El Consell de Govern de la URV, celebrat aquest dijous, ha aprovat el Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti l’estudiantat. El protocol, que entrarà en vigor el proper curs, defineix les responsabilitats de la universitat en la prevenció de les conductes violentes en l’entorn universitari i estableix el  procediment per respondre a les queixes o denuncies presentades amb motiu de qualsevol manifestació de violència, discriminació o assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Serà aplicable quan la persona afectada sigui estudiant de la URV i l’autor dels fets, membre de la comunitat universitària.

L’Observatori de la Igualtat serà l’encarregat de rebre les queixes o denúncies i traslladar-les a la comissió d’intervenció, que nomenarà un ponent. Aquesta figura rebrà l’estudiant i actuarà com a suport i assessorament. paral·lelament, la comissió, integrada pel vicerectorat de l’àmbit d’estudiants, la direcció de l’Observatori de la Igualtat, representants de l’estudiantat, expertes en la matèria, una persona del gabinet jurídic i un psicòleg que, junt amb el ponent, valoraran els indicis i determinaran mesures preventives si és necessari.

Durant el consell de govern també s’ha aprovat el reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV, una nova start-up impulsada per alumni URV Treematernity, l’oferta pública de Personal d’Administració i Serveis i places Serra Hunter. També s’ha presentat l’Informe de Recerca i Innovació i el Pla de Foment de Terceres Llengües. family: ‘Open Sans’, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; line-height: 27.2px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(245, 245, 245);”>, de GrupSuardiaz